regaine_homebanner_1004x2361.jpg

銷售店舖

where-to-buy-pharmacy_0.png

 
 

香港區

中國藥房

柴灣小西灣道9號富欣花園42號

新寧藥房(北角)有限公司

香港北角英皇道14號

新富強藥房有限公司

香港北角英皇道257-273號

順明藥房

香港跑馬地奕蔭街4號地下 

金輪中西蔘茸大藥房有限公司

銅鑼灣波斯富街56號地下 

新寧藥房有限公司

香港灣仔軒尼詩道275號A 

達成藥房

香港中環畢打街2號環球大廈地下B鋪 

仁安藥房有限公司

香港中環砵甸乍街20號地下 

峻業藥房

香港西環卑路乍街50號地下 

泓盛大藥房

香港西環德輔道西200號地下A舖 

嘉利大藥房

香港香港仔東勝道26號地下 

僑豐西藥房有限公司

香港鴨洲海怡廣場西翼1樓111號舖 

 
 

九龍區

冠生中西大藥房

九龍秀茂坪商場1樓109-110號 

長春藥房

九龍觀塘物華街11號地下 

長豐中西藥房

九龍九龍灣德福中心商場2樓15-15A 

鴻運大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街50號地下 

潮發大藥房

九龍九龍城衙前圍道88號地下 

泛亞大藥房

九龍九龍城獅子石道51號地舖 

信昌中西藥房

九龍馬頭圍道438號地下 

廣大西藥房

九龍土瓜灣道243號地下 

麒麟大藥房有限公司

九龍土瓜灣美景街57號 

誠信大藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道71-73B地下 

富安醫藥貿易有限公司

九龍旺角廣東道1145-1153號名駒中心9樓A&B室 

松本清香港股份有限公司

旺角廣東道998號協成行旺角中心3樓A&B室 

高華藥房

九龍旺角彌敦道695號地下 

海運藥房有限公司

九龍旺角山東街36號E地下 

浩華大藥房

九龍彌敦道741號 

海健藥房

香港九龍旺角砵蘭街207-212號地下 

和平藥房

九龍油麻地上海街352號地下 

永興藥房

九龍佐敦道廟街236號 

龍城藥房

九龍尖沙咀加連威老道28號 

富明西藥房

深水埗荔枝角道312A地下 

環球西藥房

通菜街2-4號B&C舖地下大華蔘茸中西大藥房 

銘森大藥房

九龍荔枝角道378號東明樓地下及閣樓 

大華西藥房有限公司

九龍青山道240號A 

(舊)偉華西藥房有限公司

九龍深水青山道386號地下 

榮華參茸中西藥房

九龍荔枝角深盛路9號宇晴匯商場二樓43-44號 

佳信藥業有限公司

九龍長沙灣青山道290-292號地下A舖 

 
 
 

新界區

金安蔘茸藥房

青衣長發商場2樓208-209號地下 

志成大藥房

新界荃灣海壩街134-138號A舖地下 

恆威大藥房

荃灣川龍街64號地下 

荃威大藥房

荃灣眾安街110號地下 

新明藥房有限公司

盛芳街29號地舖德仁中西大藥房有限公司 

成豐中西藥房(香港)有限公司

新界沙田顯徑村商場地下111號 

國城藥房

新界沙田好運中心L3, 30A舖 

槺弘中西藥材蔘茸海味藥房

新界沙田馬鞍山新港城街市S78A地舖 

永寧西藥房

西貢宜春街18號地下 

冠生中西大藥房有限公司

新界大埔大埔中心商場9-11地舖 

文康大藥房

新界大埔安慈路3號翠屏商場16號舖 

龍豐藥業(集團)有限公司

新界粉嶺業暢街23號龍豐集團中心5樓 

大鵬中西藥房有限公司

新界粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A地下 

健民大藥房

新界上水名都商場20A-B地下 

華氏大藥房有限公司

新界元朗福康街2號地下 

名城香港藥房有限公司

新界元朗阜財街71號地下 

樂暉藥房

屯門仁政街26-40號富恆大廈4號舖 

華興大藥房

屯門鄉事會路64-66號泰興大樓地下1-2號舖 

東亞中西藥房

新界屯門置樂花園商場地下1-4號地下