2023-10_regaine_crm_design_r5_3a.jpeg

銷售店舖

where-to-buy-pharmacy_0.png

 
 

香港區

新寧藥房(北角)有限公司

香港北角英皇道14號

新富強藥房有限公司

香港北角英皇道257-273號

仁德大藥房

香港天后電氣道60號地下

仁和中西大藥房

香港英皇道2-4號A鴻安大廈地下B舖

順明藥房

香港跑馬地奕蔭街4號地下

金輪中西蔘茸大藥房有限公司

香港銅鑼灣波斯富街56號地下

富明西藥房(灣仔)

香港灣仔灣仔道77-83號地下2號舖

新寧藥房有限公司

香港灣仔軒尼詩道275號A

達成藥房

香港中環畢打街2號環球大廈地下B鋪

仁安藥房有限公司

香港中環砵甸乍街20號地下

金寶大藥房

香港西環卑路乍街99號地下

萬事達(香港)藥房

香港西環皇后大道西451號業昌大廈地下17號舖

峻業藥房

香港堅尼地城卑路乍街50號地下

嘉利大藥房

香港香港仔東勝道26號地下

誠德大藥房有限公司

香港香港仔成都道26號地下7號舖

僑豐西藥房有限公司

香港鴨脷洲海怡廣場西翼1樓111號舖

勝利大藥房

香港中環士丹利街60號地下

富盈大藥房

香港上環永樂街48號金融商業大廈地下

 
 

九龍區

啟源中西藥房有限公司

九龍藍田啟田村啟田商場214A室

冠生中西大藥房

九龍觀塘秀茂坪商場1樓109-110號

長春藥房

九龍觀塘物華街11號地下

長豐中西藥房

九龍九龍灣德福中心商場2樓15-15A

鈞興大藥房

九龍牛頭角道33號宏光樓地下6號舖

金譽(香港)西藥房有限公司

九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場第二期UG A117號舖

鴻運大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街50號地下

鴻運中西大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街62號-64號地下

安康大藥房

九龍新蒲崗爵祿街78號地舖

潮發大藥房

九龍九龍城衙前圍道88號地下

泛亞大藥房

九龍九龍城獅子石道51號地舖

信興藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道378號地下

信昌中西藥房

九龍馬頭圍道438號地下

潮聯藥房

九龍土瓜灣土瓜灣道243號地下

麒麟大藥房有限公司

九龍土瓜灣美景街57號

誠信大藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道71-73B地下

富安醫藥貿易有限公司

九龍旺角廣東道1145-1153號名駒中心9樓A&B室

高華藥房

九龍旺角彌敦道695號地下

海運藥房有限公司

九龍旺角山東街36號E地下

浩華大藥房

九龍彌敦道741號

海健藥房

九龍旺角砵蘭街207-212號地下

新興藥房有限公司

九龍旺角登打士街33號登德大廈地下(近上海街)

龍城藥房

九龍尖沙咀加連威老道28號

康民西藥房有限公司 O/S 達成

九龍尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈B2舖

富明西藥房

九龍深水埗汝洲街265-267號

銘森大藥房

九龍荔枝角道378號東明樓地下及閣樓

富明西藥房有限公司

九龍青山道308號地下

大華西藥房有限公司

九龍青山道240號A

(舊)偉華西藥房有限公司

九龍深水埗青山道386號地下

榮華參茸中西藥房

九龍荔枝角深盛路9號宇晴匯商場二樓43-44號

佳信藥業有限公司

九龍長沙灣青山道290-292號地下A舖

康寧中西藥房

九龍旺角太子道104A,106,106A

康晴藥房

九龍美孚新邨4期百匯老街79號商場地下93B

 
 
 

新界區

信大中西藥房

將軍澳景嶺路8號都會商場2樓48號舖

永興大藥房

將軍澳唐俊街11號寶盈花園地下S7B, S8鋪

志成大藥房

荃灣海壩街134-138號A舖地下

榮華藥房

將軍澳唐德街9號將軍澳豪庭G102號舖

恆威大藥房

荃灣川龍街64號地下

荃威大藥房

荃灣眾安街84號地下

新明藥房有限公司

荃灣眾安街110號地下

晴諾藥房有限公司

荃灣沙咀道273號地下

善諾藥房有限公司

荃灣關門口街24號地下

成豐中西藥房(香港)有限公司

沙田顯徑村商場地下111號

榮華藥房

沙田第一城商場G36號地下

國城大藥房

沙田好運中心商場3樓3060號舖

金城門中西藥房有限公司

沙田大圍道52號頤萱樓地下

槺弘中西藥材蔘茸海味藥房

馬鞍山新港城街市S78A地舖

冠生中西大藥房有限公司

大埔大埔中心商場9-11地舖

冠華藥房

大埔寶鄉街72號地下

漢興中西大藥房有限公司

大埔超級城A區地下5-8號

冠華西藥房

大埔廣福道98號地下及閣樓

冠文西藥房

大埔大埔墟大光里10-22號大運大廈地下F舖

龍豐藥業(集團)有限公司

粉嶺業暢街23號龍豐集團中心5樓

大鵬中西藥房有限公司

粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A地下

冠誠西藥房

元朗大棠路23-27號合益廣場A57號地舖

華氏大藥房有限公司

元朗福康街2號地下

智文藥房

屯門時代廣場南翼17號地下

樂暉藥房

屯門仁政街26-40號富恆大廈4號舖

華興大藥房

屯門鄉事會路64-66號泰興大樓地下1-2號舖

東亞中西藥房

屯門置樂花園商場地下1-4號地下

金安參茸藥房

青衣長發邨商場2樓208-209號地下

屯門葯房有限公司

新界屯門新墟鄉事會路94-110號康利中心26號地下