銷售店舖 - 各大藥房

banner-section-5_0.jpg

銷售店舖

where-to-buy-pharmacy_0.png

 
 

香港區

銅鑼灣

銅鑼灣10號景隆街地下旭輝大藥房 28324031

銅鑼灣

百德新街1號11號舖新昌大葯房 25770564

銅鑼灣

禮頓道21-23號均峰商業大廈地下C鋪金輪中西蔘茸大藥房有限公司 28811706

灣仔

灣仔道77-83 號 2 號舖富明西藥房 28388872

灣仔

軒尼詩道275號地下新寧藥房 25197277

灣仔

灣仔道62-76號地下6號舖萬譽大藥房 29680881

灣仔

天樂里6-18號 恆安大廈地下A鋪金輪大藥房 28071071

灣仔

柯布連道7B利榮大廈地下正大華藥房 25743962

灣仔

莊士敦道36-42號聯發大廈地下B4,C1嘉寧中西藥房 25271462

上環

永樂街12-16C號地下長榮藥房有限公司 31706269

上環

皇后大道中 31號 陸海通大廈商場勝利葯房 25225507

上環

德輔道西316A號地下森永大藥房 27838866

上環

永樂街12-16號C地下長泰西藥房有限公司 25452561

上環

文咸東街84-90號 順隆大厦地下萬得藥房 25430503

西營盤

德輔道西49號地下宏基中西葯房 25479698

西營盤

皇后大道西522號萬事達(香港)葯房 25460985

香港仔

湖北街24號信義大藥房有限公司 5553376

香港仔

成都道24號嘉利大藥房 28141344

天后

電氣道52號仁德大藥房 28873816

中環

德輔道19號環球大廈達成大藥房 25266623

中環

德輔道158號地下新永寧葯房有限公司 28544206

北角

北角道33號和富豪庭地下A1A新康西藥房 28872866

北角

英皇道257-273號南方大廈地下5號舖新富強藥房有限公司 28878798

北角

馬寶道36號地下寶生大藥房 28562882

北角

英皇道425-B號地下仁生大藥房有限公司 25642523

北角

北角道9號地下富泰藥房有限公司 25100551

北角

春秧街65號地下宜安大藥房 5710131

跑馬地

黃泥涌道27號E號舖義成西藥房 25735247

跑馬地

奕蔭街4號順明大藥房 25722839

西環

德輔道西364號中亞大廈7號鋪地下華逹中西藥房 63336914

西環

卑路乍街45號同興大廈地下西環中西大藥房有限公司 28724004

西環

卑路乍街99號地下金寶大藥房 28198968

西環

卑路乍街48號地舖富豐大藥房 28167003

西環

德輔道西216號地下泓盛大藥房 25590172

西環

卑路乍街136號信譽藥房有限公司 23892328

鰂魚涌

英皇道997號千島藥房 29679279

鰂魚涌

英皇道1018號地舖海昇西藥房有限公司 25655900

鰂魚涌

英皇道1048-1056號 益發大廈地舖25號豐達西藥房(香港)有限公司 25637968

鰂魚涌

英皇道987A號地下海洋中西大藥房有限公司 25637585

鰂魚涌

英皇道700號地下天力藥房 25618628

柴灣

杏花邨商場西翼136-138號舖利康中西藥房 28967939

柴灣

柴灣道343號宏德居58-59號B地下中國藥房 28960016

柴灣

柴灣道345號金源大廈29及32號地下榮興蔘茸中西藥房 25588665

柴灣

小西灣道9號富欣商場53號長江德發中西藥房 25051218

筲箕灣

東大街118-124號 東泰大廈地下C1舖天力藥房有限公司 28860263

筲箕灣

筲箕灣道79號G12 B2,C1舖豐達西藥房有限公司 28859321

筲箕灣

筲箕灣道232號地下金星西藥房有限公司 25683228

筲箕灣

筲箕灣道86號地下鴻運藥房有限公司 25673529

筲箕灣

筲箕灣道166號地下潮興大藥房 25385651

鴨利州

海怡商場西翼G26號舖僑豐西藥房 25800330

太古

太古城 太裕路1-9號地下G501A鋪康寶西藥房 23338789

 
 

九龍區

土瓜灣

馬頭角道7號地下興大藥房有限公司 27687322

土瓜灣

馬頭角道35B號福興盛有限公司 27135150

土瓜灣

土瓜灣道243號廣大西藥房 27135150

土瓜灣

落山道62號同福參茸中西藥房 23656072

土瓜灣

土瓜灣道78-80W號建樂大藥房有限公司 23622332

觀塘

物華街11號長春中西藥房 23410560

觀塘

協和街99J號大來大藥房有限公司 27931310

觀塘

牛頭角道308號裕民大廈地下B舖忠誠大藥房有限公司 27631939

觀塘

協和街115號中大藥房 23459951

觀塘

協和街141號興盛大藥房有限公司 23443473

九龍灣

德福花園1期商場F15號舖長豐中西藥房 27546000

旺角

旺角道38-44號龍旺大廈地下C1號鋪潮州中西大藥房有限公司 23978238

旺角

旺角道18-20號地下潮州大藥房有限公司 23946143

旺角

亞皆老街80號中美葯房 23855019

旺角

彌敦道695號地下高華藥房 23935987

旺角

亞皆老街7號地下健佁康藥房有限公司 31885572

旺角

弼街57號地下1號舖港安中西大藥房 23883350

旺角

亞皆老街42號南華藥房有限公司 23959747

旺角

西洋菜街南13-19號好望角大廈17號卓悅控股有限公司 28722872

旺角

塘尾道193號頤樂居地下F舖鎧浚大藥房有限公司 28062022

旺角

通菜街2-4號B&C舖地下大華蔘茸中西大藥房 27839385

旺角

豉油街15號萬利商業大廈地下2號舖新興健康藥房有限公司 27708222

旺角

太子道104A,106,106A康寧中西藥房 27126323

旺角

砵蘭街207-213號地下海健藥房 26269138

旺角

彌敦道525-543A號寶寧大廈冠亮藥房 23889036

九龍城

衙前圍道88號潮發藥房 23832683

九龍城

獅子石道48號泛亞大藥房 23839101

紅磡

蕪湖街36號忠信藥房 23301661

紅磡

馬頭圍道71-73B號誠信大藥房 23304628

紅磡

德民街36-60F黃埔大藥房 23639273

紅磡

黃埔花園十一期地下榮華中西葯房 23561115

紅磡

蕪湖街44號地舖祺昌藥房有限公司 27650000

紅磡

鶴翔街1號維港中心祺昌藥業有限公司 23655335

紅磡

馬頭圍道93號順海國際集團中西大葯房 23622426

大角咀

埃華街57號仁愛大藥房 23969334

大角咀

海庭道18號奧海城2期商場1樓137號舖利康中西葯房(奧海)有限公司 28772345

大角咀

大角咀道113號天福大藥房 23819270

油麻地

佐敦道37號Q地下富大西藥房有限公司 23819577

油麻地

廟街236號韶興大廈B1號舖永興藥房 23311091

油麻地

上海街143號佐敦大藥房 35862798

油麻地

砵蘭街33C地下強生大藥房 31880893

油麻地

彌敦道375-381號地下1號鋪創發大藥房 27812131

油麻地

上海街145號榮森藥房 27806668

長沙灣

青山道308號富明西藥房 27088028

長沙灣

青山道240A號大華西藥房 27294949

長沙灣

青山道152號B宇宙大藥房 23866822

深水埗

北河街126號永佳大藥房 27294646

深水埗

長沙灣道184號梁國英藥房 27250339

深水埗

青山道386-390號美倫大廈地下A舖偉華西藥房有限公司 27435166

深水埗

桂林街93號地下德成大藥房 N/A

深水埗

北河街201號祥興西葯房有限公司 27782227

深水埗

長沙灣道244號地下康健西藥房有限公司 27084338

深水埗

荔枝角道312A號地下環球西藥房 3615547

太子

彌敦道737C號浩華大葯房 23091814

尖沙咀

加連威老道28號地下龍城大藥房 23679279

尖沙咀

漢口道17號新聲大廈地下F店達隆藥房有限公司 23760768

尖沙咀

彌敦道66-70號金冠大廈B2地下達城西葯房有限公司 23668337

尖沙咀

堪富利士道2號合成香水中心有限公司 23686611

尖沙咀

加拿分道51號金英大藥房 23666094

何文田

窩打老道69號A1舖德勝西藥房 27611251

新蒲崗

爵祿街60號鴻運中西大藥房有限公司 23209288

新蒲崗

爵祿街8A號地下榮泰藥房有限公司 23214493

新蒲崗

爵祿街42號健榮大藥房 23213982

牛頭角

牛頭角道33號宏光樓6號鋪地下鈞興大藥房有限公司 23054818

藍田

啟田道49號16-18號舖仁信大藥房香港有限公司 21410128

荔枝角

荔枝角道863號泓景匯商場一樓11&12A鋪榮華參茸中西藥房 36950217

 
 

新界區

葵涌

打磚坪街70號麗晶中心B座八樓801-803室中正藥房(有限公司) 27779219

葵涌

盛芳街15號 運芳洋樓3號舖港城中西大藥房 26100478

葵涌

石蔭路105號陳萬昌中西葯房 24237441

葵涌

石蔭路天安樓地下78A智生西藥房 24218663

葵芳

盛芳街29號地舖德仁中西大藥房有限公司 24200339

天水圍

樂湖居新北江商場 A19-A21 地下寶健大藥房有限公司 24465173

天水圍

天澤村商場地下9號鋪榮華參茸中西藥房 24863778

大埔

安慈路2號8號花園11號舖漢城燕窩中西藥房 26669418

馬鞍山

新界馬鞍山新港城商場街市 S78 號舖棣弘蔘茸海味中西藥房 26431106

元朗

教育路42號鴻光芳記大藥房 24762087

元朗

康福街2號地下華氏大藥房有限公司 24880028

元朗

壽富街61-69號莉滿藥房有限公司 24439195

元朗

壽富街19號地下五洲中西大藥房 24435775

元朗

大棠路11號光華廣場地下3號恒興中西藥房 24433926

元朗

大棠路24號寶發大廈12號舖裕景坊7號D一寶藥房及保健中心有限公司 24422208

上水

智昌道名都商場20A號舖健民大藥房 26795119

上水

新發街42號地舖同德藥房有限公司 28869842

上水

龍豐購物中心民康大藥房 26682135

上水

龍琛路70號地舖晉軒中西大藥房 26631088

上水

石湖墟新康街40號地下永華西葯房(上水)有限公司 21693728

上水

新樂街1號地下健康百葯葯房 21450016

大埔

寶鄉街72號冠華西葯房 26560530

大埔

安泰路大埔廣場6號舖文康大藥房 26649808

大埔

富善街22號地下聯城中西大葯房 26569272

屯門

屯門市廣場屯順街G065-066號地下聯豐大藥房有限公司 24511001

屯門

置樂花園商場1號舖東亞中西藥房有限公司 24500818

屯門

鄉事會路94號康利中心26號屯門藥房有限公司 24522604

屯門

湖翠路168-236號海趣坊35號舖歐冠大藥房有限公司 26909096

屯門

青山坊2號華樂大廈地下6&53號智文藥房-青山坊 26184881

屯門

蝴蝶邨商場2樓208號聯益中西藥房 24653862

屯門

良景邨商場L431舖祥益西藥房 24555205

粉嶺

聯和墟22號地下龍豐藥房有限公司 26684625

粉嶺

聯和墟帝庭軒 一期8號鋪樂輝大葯房 63900413

粉嶺

聯和墟聯盛街10-16號A地下大鵬中西葯房有限公司 26691223

粉嶺

粉嶺名都商場2樓51A舖達城大藥房(香港)有限公司 21916338

火炭

坳背灣街20-24號金豪工業大廈1期地下C2舖半島藥房 23667639

荃灣

眾安街110號地下新明藥房有限公司 24927702

荃灣

川龍街64號恒威大藥房 24050089

荃灣

眾安街84號荃威大葯房 24133378

荃灣

川龍街26號地下翹康大藥房 26150411

荃灣

沙咀道260-276號地下匯港大藥房 26148099

荃灣

麗城花園第三期麗城廣場地下25-27號舖長春參茸中西藥房 26119797

荃灣

沙咀道275號地下毅進藥房有限公司 24852633

荃灣

德士古道51號地下寶康中西藥房 24227778

荃灣

海壩街134-138號地舖志成大藥房 24223288

荃灣

川龍街117號地下健安西藥房有限公司 24124338

荃灣

港鐵北綠楊坊P3-4號舖利康中西藥房(綠楊)有限公司 23191122

沙田

好運中心商場3樓7號舖達城大藥房 26886281

沙田

榮華參茸中西藥房新界沙田第一城商場G36號舖 26470883

沙田

大圍路50號地下仁安大葯房 35831988

沙田

大圍道金禧花園5號富明中西藥房 26998482

大圍

大圍道富嘉花園9號舖國城參茸中西大藥房有限公司 26010680

大圍

大圍道52號頤萱樓地下金城門中西藥房有限公司 26984498

將軍澳

新都城第一期商場218號新城中西藥房 26237584

將軍澳

君傲灣 君薈坊一樓F41-42號舖榮華參茸中西藥房 27521226

將軍澳

彩明苑彩明商場2樓209舖興達參茸中西葯房 31294091

將軍澳

寶林邨商場寶勤樓306-307春生厚參茸中西藥房有限公司 27014882

將軍澳

坑口培成路15號1樓連理街商場147-148鋪仁康藥房 21410168

將軍澳

景嶺路8號都會站 L2-048信大中西藥房 21410108

西貢

宜春街18號永寧中西藥房 27923677

青衣

青敬路33號青衣城3樓311室利康中西藥房有限公司 23181238