regaine_homebanner_1004x2361.jpg

銷售店舖

where-to-buy-pharmacy_0.png

 
 

香港區

中國藥房

香港柴灣小西灣道9號富欣花園42號

莎莎化妝品有限公司

香港柴灣嘉業街18號明報工業中心B座8樓

中國藥房

香港柴灣道343號宏德居B座58-59地下

長江德發中西藥房

香港柴灣小西灣富欣花園53號地舖

福港中西大藥行

香港柴灣興華廣場G07D舖

福港中西大藥行

香港柴灣環翠商場一樓117-118號

嘉華蔘茸中西大藥房有限公司

香港柴灣小西灣道10號小西灣廣場二樓212號舖

利康中西藥房

香港柴灣杏花商場1樓179-180號舖

東興藥房有限公司

香港柴灣小西灣道23號富怡花園地下52號

榮興參茸中西藥房

香港柴灣道345號金源樓29及32號地下

東興大藥房有限公司

香港筲箕灣愛蝶灣商場55號舖

南華中西藥業有限公司

香港西灣河筲箕灣道15-31號興祥大廈地下D舖

天力藥房有限公司

香港筲箕灣東大街98-112號景輝大廈地下H舖

天力藥房(筲箕灣)有限公司

香港筲箕灣東大街118-124號東泰大廈地下C3&C5鋪

永樂中西藥行

香港筲箕灣道407號筲箕灣中心商場43-45號

中華中西藥房有限公司

香港筲箕灣道388號逢源大廈地下L2號舖

振興中西藥房

香港西灣河筲箕灣道174號地下

豐達西藥房有限公司

香港筲箕灣道79號太安樓G12,B2舖

活士西藥房(康怡廣場)

香港鰂魚涌康怡廣場二樓S21-22號舖

Unicorn Stores (HK) Limited

香港鰂魚涌英皇道1065號東達中心20樓2001-03室

海昇西藥房有限公司

香港鰂魚涌英皇道1018號海景樓地下4號舖

僑豐中西藥行

香港太古城燕宮閣2樓P404號

千島藥房

香港鰂魚涌英皇道997號地舖惠利大廈地下E舖及閣樓K&L

1+1便利店

香港北角堡壘街21-23號A1號

好景藥行

香港北角堡壘街21-23號地下

康安大藥行

香港北角春秧街67號地下

健威大藥房

香港北角英皇道454號地下

國城大藥房

香港北角英皇道343-349號新達大廈地下4號舖

米高藥業有限公司

香港北角北角道33號地下

名豐大藥房有限公司

香港北角春秧街107號地下

北角藥房

香港北角北角道11-13號地下1號舖

新寧藥房(北角)有限公司

香港北角英皇道14號

新富強藥房有限公司

香港北角英皇道257-273號

宜安大藥房

香港北角春秧街65號

友康寧藥房

香港北角炮台山英皇道169號地下

仁德大藥房

香港天后電氣道60號地下

仁和中西大藥房

香港英皇道2-4號A鴻安大廈地下B舖

富泰藥房有限公司

香港北角北角道1-9號地下

華民藥房有限公司

香港北角電器道117號地下

健豐中西藥房有限公司

香港北角英皇道560號健威商場L16號舖

順明藥房

香港跑馬地奕蔭街4號地下

義成藥房

香港跑馬地黃泥涌道29號E

金輪中西蔘茸大藥房有限公司

香港銅鑼灣波斯富街56號地下

富明西藥房(灣仔)

香港灣仔灣仔道77-83號地下2號舖

嘉寧中西藥房

香港灣仔莊士敦道36號B4地下舖

新寧藥房有限公司

香港灣仔軒尼詩道275號A

信安中西大藥房

香港灣仔春園街47號新春園大廈地下

富康大藥房

香港灣仔石水渠街17號地下

英國(明興)藥房

香港駱克道272號地下

達成藥房

香港中環畢打街2號環球大廈地下B鋪

仁安藥房有限公司

香港中環砵甸乍街20號地下

兆德大藥房

香港上環皇后大道中273-277號禧利大廈地下C號舖

全昌中西藥房

香港上環皇后大道中368號偉利大廈地下4號舖

長榮藥房有限公司

香港中環皇后大道中178號地下連閣樓

森永大藥房

香港西環干諾道西168號豐盛大廈地下2E舖

東務貿易有限公司

香港干諾道中200號信德中心西座2011室

宏基中西藥房有限公司

香港西環德輔道西127號地下

耀華氏施德之大藥房

香港上環德輔道中283號地下

富豐大藥房

香港堅尼地城卑路乍街48號地下

金寶大藥房

香港西環卑路乍街99號地下

萬事達(香港)藥房

香港西環皇后大道西451號業昌大廈地下17號舖

明輝西藥行

香港皇后大道西507號地下

西環大藥房有限公司

香港西環卑路乍街45號地下同興大廈

信譽藥房有限公司

香港堅尼地城卑路乍街136號D舖

華達中西藥房

香港西環德輔道西364號地下7號鋪

富泰藥房有限公司

香港西環正街24號地下

正佳藥房有限公司

香港西環正街38號地下

峻業藥房

香港堅尼地城卑路乍街50號地下

泓盛大藥房

香港西環德輔道西200號地下A舖

華富中西大藥行

香港華富華光樓703-704室

康泰西藥行

香港香港仔田灣嘉禾街2至12號地下

嘉利大藥房

香港香港仔東勝道26號地下

誠德大藥房有限公司

香港香港仔成都道26號地下7號舖

天星藥房 (舊)

香港香港仔大道194-196號地下

僑豐西藥房有限公司

香港鴨脷洲海怡廣場西翼1樓111號舖

英華西藥房

香港鴨脷洲大街78號A

 
 

九龍區

萬藥坊中西大藥房

九龍油塘鯉魚門廣場地下5號舖

榮華蔘茸中西藥房

九龍油塘鯉魚門廣場1樓106-107號

德華

九龍油塘大本型商埸1樓118號

榮華藥坊

九龍油塘油麗商場一樓111-112號

啟源中西藥房有限公司

九龍藍田啟田村啟田商場214A室

榮發中西藥行

九龍藍田德田商場3樓308室

仁信大藥房香港有限公司

九龍藍田啟田道49號16-18號舖

寶達藥房有限公司

九龍官塘秀茂坪寶達邨寶達商場地下16號舖

冠生中西大藥房

九龍觀塘秀茂坪商場1樓109-110號

保民中西大藥房

九龍秀茂坪寶達寶達商場一樓103號鋪

啟源中西藥房有限公司

九龍觀塘茶果嶺道88號麗港城商場地下10-11號

長春藥房

九龍觀塘物華街11號地下

興盛大藥房有限公司

九龍觀塘協和街141號地下

聯安大藥房

九龍觀塘牛頭角道305號A地下

凱匯中西藥房有限公司

九龍官塘協和街33號裕民坊商場1樓1C1舖

明途聯繫有限公司

九龍觀塘鴻圖道16號志成工業大廈12樓1206室

天興中西藥行

九龍觀塘協和街165號合和大廈1樓M室

和興中西藥行

九龍官塘瑞和街27號C

榮華參茸中西藥行

九龍觀塘翠屏商場1樓117

仁福藥房

九龍觀塘物華街57號地下

啟安中西藥房

九龍樂華北信華樓112號地下

春生厚蔘茸中西藥房有限公司

九龍灣牛頭角道351號興達大廈1號舖地下

長豐中西藥房

九龍九龍灣德福中心商場2樓15-15A

二友參茸藥行

九龍牛頭角安基苑商場地下10號舖

鈞興大藥房

九龍牛頭角道33號宏光樓地下6號舖

荃民藥坊

九龍牛頭角道3號得寶商場一樓201及225號舖

和順堂中西藥房有限公司

九龍牛頭角彩德彩德商場505號

春生厚蔘茸中西藥房

九龍城啟德晴朗商場地下B12號

永安百貨有限公司

九龍灣宏基街1號永安貨倉大廈2樓

啟德中西大藥房有限公司

九龍啟德沐安街18號啟朗苑零售大樓地下2號舖

銀湖貿易有限公司

九龍灣啟祥道9號信和工商中心923室

俊生中西藥行

九龍牛池灣金池徑23號舖

來安藥行

九龍牛池灣坪石金石樓112號地下

金譽(香港)西藥房有限公司

九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場第二期UG A117號舖

俊生中西藥行有限公司

九龍觀塘安泰邨安泰商場111號舖

順悅醫藥有限公司

九龍順利紀律部隊宿舍第二層平台商舖15B1

萬順中西藥行

九龍順利利業樓D4號舖

德安中西藥行

九龍順利3樓商場利溢樓3E

逸安藥房

九龍黃大仙環鳳街地下4-6號舖

藝海蔘茸西藥房

九龍鳳凰新村環鳳街16號地下

慈安參茸中西藥行

九龍慈雲山毓華里嘉華大廈30號E1地下

中和中西藥業

九龍黃大仙竹園竹園商場S5號地下

鴻運大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街50號地下

鴻運中西大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街62號-64號地下

安康大藥房

九龍新蒲崗爵祿街78號地舖

新城中西藥房

九龍新蒲崗啟德花園商場2期3D舖

榮泰大藥房有限公司

九龍新蒲崗爵祿街8號A

宏輝中西藥行

九龍新蒲崗崇齡街44號地下

奧新藥房有限公司

九龍樂富中心商場2樓2114舖

潮發大藥房

九龍九龍城衙前圍道88號地下

康是美

九龍九龍城衙前圍道138號舖

健生中西藥房

九龍九龍城福佬村道11號地下

寶萊大藥房有限公司

九龍九龍城衙前圍道118號地下

泛亞大藥房

九龍九龍城獅子石道51號地舖

卓興大藥房有限公司

九龍土瓜灣馬頭角道7號地下

建樂大藥房有限公司

九龍土瓜灣道78-80 S-W號定安大廈地下5號舖

全家福

九龍士瓜灣馬頭圍道404號地下

信興藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道378號地下

信昌中西藥房

九龍馬頭圍道438號地下

嘉福(藝林)中西藥行

九龍土瓜灣道78號A定安大廈地下1號舖

永昇中西大藥行

九龍土瓜灣新山道28號喜築地下C舖

潮聯藥房

九龍土瓜灣土瓜灣道243號地下

麒麟大藥房有限公司

九龍土瓜灣美景街57號

港誠中心藥行

九龍土瓜灣美景街82號地舖

萬利來(翔龍)藥業有限公司

九龍土瓜灣馬頭角新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓125A & B舖

同福蔘茸中西藥房

九龍土瓜灣落山道15號

祥華西藥房有限公司

九龍紅磡馬頭圍道113號地下

忠信藥房

九龍紅磡蕪湖街36號地下

正安中西藥房

九龍紅磡德民街2-34號,紅磡商場3號地舖

紅磡藥房

九龍紅磡船塢街101-109黃埔新邨地下1A5舖

順海國際集團中西大藥房貿易有限公司

九龍土瓜灣馬頭圍道125號地下

信誠有利西藥行

九龍紅磡湖光街1-7號聯成大廈16A地下

誠信大藥房

九龍土瓜灣馬頭圍道71-73B地下

黃埔大藥房

九龍紅磡德民街20號,黃埔新村W-Z3B地舖

榮華藥房

九龍紅磡黃埔花園11期紫荊商場地下G14

常榮藥行

九龍何文田愛民邨愛民廣場1樓F24A/B舖

中美藥房

九龍亞皆老街80號地下

健怡康藥房有限公司

九龍旺角廣東道1069號舖地下

富安醫藥貿易有限公司

九龍旺角廣東道1145-1153號名駒中心9樓A&B室

德勝西藥房

九龍旺角窩打老道69號B地下

恒誠大藥房化粧品有限公司

九龍旺角水渠道3-13號長寧大廈C&D舖(SHOP 2)

松本清香港股份有限公司

九龍旺角廣東道998號協成行旺角中心3樓A&B室

高華藥房

九龍旺角彌敦道695號地下

海運藥房有限公司

九龍旺角山東街36號E地下

浩華大藥房

九龍彌敦道741號

海健藥房

九龍旺角砵蘭街207-212號地下

新興藥房有限公司

九龍旺角登打士街33號登德大廈地下(近上海街)

運城大葯房有限公司

九龍彌敦道737A地下

藥皇

九龍大角咀港灣豪庭商場39號舖

建民大藥房

九龍大角咀道97-105號

利康中西藥房(奧海)有限公司

九龍西九龍奧海城二期1樓137號

時代中西藥房

九龍旺角西海泓道富榮花園一期A舖

仁康港灣藥房有限公司

九龍大角咀福利街8號,港灣豪庭廣場地下G23

鴻興藥房

九龍油麻地上海街169號地下

金華藥房

九龍油麻地廣東道828號地下

冠亮大藥房

九龍油麻地彌敦道525號A地下

嘉文藥房

九龍佐敦吳松街111號

和平藥房

九龍油麻地上海街352號地下

永興藥房

九龍佐敦道廟街236號

榮發藥房

九龍油麻地西貢街1號W地下

明善藥業

九龍佐敦上海街148號地下B舖

佐敦大藥房有限公司

九龍佐敦上海街143號地下

康信大藥行

九龍油麻地文蔚街文蔚樓6號地舖

香港護士協會

九龍佐敦白加士街25-27號慶雲商業大廈3樓

龍城藥房

九龍尖沙咀加連威老道28號

合成大藥房

九龍尖沙咀金馬倫道12號

達隆藥房

九龍尖沙咀樂道9A地下

康民西藥房有限公司 O/S 達成

九龍尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈B2舖

松本清香港股份有限公司

九龍尖沙咀廣東道28號力寶太陽廣場13樓08B&C室

富明西藥房

九龍深水埗汝洲街265-267號

康健西藥房

九龍深水埗長沙灣道244號地下

合興大藥坊有限公司

九龍深水埗大南街289號地下

環球西藥房

九龍深水埗荔枝角道312A地下

銘森大藥房

九龍荔枝角道378號東明樓地下及閣樓

德成大藥房

九龍深水埗桂林街93號地下

永佳西藥房

九龍深水埗北河街126號地下

富達藥房有限公司

九龍深水埗富昌邨南昌薈1樓F124-125A號舖

奧新西藥房有限公司

九龍深水埗汝州街269號地下

富大西藥房有限公司

九龍深水埗基隆街320號聯康大廈地下

建業中西大藥房

九龍深水埗大埔道47-49號地下E2,E3.F舖

文琛中西藥行

九龍石硤尾邨美禧樓G01號舖

林勤記中西藥行

九龍大坑東南山南風樓117號地下

智邦中西藥房有限公司

九龍深水埗白雲街白田邨第7期及第8期白田商場LG105號舖

銓豐大藥房有限公司

九龍美孚新萬事達廣場N61B舖

祥興西藥房有限公司

九龍深水埗北河街201號

富明西藥房有限公司

九龍青山道308號地下

恆生中西參茸藥房

九龍青山道270號地下

鴻發中西藥行

九龍荔枝角深盛路9號宇晴匯商場2樓68號

創世藥房有限公司

九龍長沙灣順寧道273號日輝大廈地下G2舖

誠信大藥行有限公司

九龍長沙灣保安道333號地下

大華西藥房有限公司

九龍青山道240號A

德華大藥房

九龍長沙灣青山道333號地下及一樓

(舊)偉華西藥房有限公司

九龍深水埗青山道386號地下

(新)偉華西藥房

九龍青山道296號地下

榮華參茸中西藥行

九龍青山道320號地下

榮華參茸中西藥房

九龍荔枝角深盛路9號宇晴匯商場二樓43-44號

宇宙大藥房

九龍長沙灣青山道152號B

佳信藥業有限公司

九龍長沙灣青山道290-292號地下A舖

 
 
 

新界區

春生厚蔘茸中西藥房有限公司

將軍澳寶琳寶勤樓306-307號舖

中源蔘茸中西藥行

將軍澳明德明德商場10號舖地下

興達參茸中西藥房

將軍澳彩明苑彩明商場3樓306號

嘉華參茸中西藥房有限公司

將軍澳坑口培成路15號1樓連理街商場146號舖

榮華藥房

將軍澳唐德街9號將軍澳豪庭G102號舖

榮華藥坊(天晉匯)

將軍澳唐賢街19號天晉匯2地下G15舖

厚德大藥坊

將軍澳常寧道厚德邨TKO街市地下113號

寶萊大藥房

將軍澳欣景路新都城中心2期UG層UG065-66號舖

德華保健貿易有限公司

將軍澳翩匯坊商場地下G6號舖

新城西藥房

將軍澳新都城第1期商場218號

尚德藥房有限公司

將軍澳尚德邨尚德廣場地下10號舖

新都城中西藥房

將軍澳新都城廣場二期UG37-38號舖

信大中西藥房

將軍澳景嶺路8號都會商場2樓48號舖

天和堂中西大藥行

將軍澳翠林商場5樓115號

誠 ● 御藥房

將軍澳翠林路11號翠林坊5樓103舖

榮華參茸中西藥房

將軍澳厚德商場東翼地下G35-36號

榮華蔘茸中西藥房

將軍澳君傲灣君薈坊地下64-66號

仁康中西藥房(坑口)

將軍澳坑口培成路15號1樓連理街商場107號

永興大藥房

將軍澳唐俊街11號寶盈花園地下S7B, S8鋪

永寧西藥房

西貢宜春街18號地下

港城中西大藥房

葵芳盛芳街15號運芳洋樓地下3號舖

德盛中西藥行

葵盛東商場一樓126號

德仁中西大藥房

荃灣下葵涌盛芳街29號

東海中西藥莊

葵涌葵盛東葵盛東商場1樓133號舖

永昌大藥行有限公司

葵涌葵興商場地舖7號

創世藥房

葵芳興芳路208號葵芳匯地下3-4號舖

德華藥業發展有限公司

葵涌石蘺商場一期一樓A102號舖

智生大藥房

葵涌石蔭路天安樓地下78A舖

莊生藥房有限公司

葵涌童子街4號福蔭大廈地下G1-2號舖

金峰蔘茸海味中西大藥房有限公司

葵涌梨木樹商場7-8號舖地下

榮華參茸中西藥房

葵涌石蔭路98-100號地下

偉景西藥房有限公司

上葵涌石蔭路113-117號E舖地下

美參中西藥業公司

東涌迎東邨迎東商場16號舖

逸東西藥房有限公司

東涌逸東逸東商場13號地下

長春發展有限公司

東涌映灣園商場二期28舖

偉大藥行

青衣長宏邨長宏商場1號舖

富城中西藥行

青衣青衣商場101號舖

金安蔘茸藥房

青衣長發商場2樓208-209號地下

金城中西藥行

青衣長發廣場303舖

利康中西藥房有限公司

青衣青衣城商場321號舖

柏萊中西藥行

青衣翠怡花園商場地下301號

永旺(香港)百貨有限公司

荃灣青山公路388號中染大廈26樓07-11室

寶康中西藥房

荃灣德士古道51號地下

鴻發中西藥行

葵涌上角街葵涌商場121號

金安中西藥行

荃灣大窩口邨(石頭街)第二商場8號舖

志成大藥房

荃灣海壩街134-138號A舖地下

濟生中西藥行

荃灣荃灣中心商場地下S40A號

長春蔘茸中西藥行

荃灣海濱花園1-4座平台127號

長春參茸中西藥房

荃灣河背街77號地下

福港中西藥行

荃灣鹹田街89號康睦庭園1座地下3號舖

恆威大藥房

荃灣川龍街64號地下

荃威大藥房

荃灣眾安街84號地下

怡祥泰西藥行

荃灣青山道荃豐中心1樓144-172號B11

新明藥房有限公司

荃灣眾安街110號地下

志成大藥房有限公司

荃灣鹹田街46號地下(成安樓)

潮盛大藥房

荃灣眾安街53號地下

榮華參茸中西藥房

荃灣海之戀廣場3樓3029-3030舖

晴諾藥房有限公司

荃灣沙咀道273號地下

華洪堂

荃灣德華街6號地下

新華泰參茸中西藥房

荃灣川龍街45-47號A舖地下

善諾藥房有限公司

荃灣關門口街24號地下

諾信藥房有限公司

荃灣川龍街33號地下

荃豐藥房有限公司

荃灣新村街50號地下

聯誠大藥房化粧品有限公司

沙田石門安群街1號, 京瑞廣場2期G15號地舖

龍誠大藥行有限公司

沙田水泉澳廣場商場G03號舖

公信藥行

沙田博康博華樓5號地下

DAN DAN HEALTH (丹尼)

大圍田心街1號隆亨邨隆亨商場102號舖

萬順安粧藥

沙田石門站京瑞廣場2期G12舖地下

東海中西藥房有限公司

沙田水泉澳邨廣場103號舖

成豐中西藥房(香港)有限公司

沙田顯徑村商場地下111號

成豐藥行

沙田廣源村商場2座13號

榮華藥房

沙田第一城商場G36號地下

大豐洋行

火炭黃竹洋街1-3號裕昌中心5樓B室

WATSON'S - THE CHEMIST

沙田火炭禾寮坑路一至五號沙田屈臣氏中心7樓

長城國產藥業西藥房

沙田禾輋禾輋商場2樓204A-205A舖

富明中西藥房

沙田大圍道54-58號,麗明樓地下A舖

國城大藥房

沙田好運中心商場3樓3060號舖

金城門中西藥房有限公司

沙田大圍道52號頤萱樓地下

運通(發記)中西葯行

沙田禾輋商場2樓204室

榮興發記中西藥行

沙田大圍美田村商場一樓106號舖

仁安大藥房

沙田大圍道50號頤萱樓地下

逸安藥房

沙田大圍道31-35號金山樓地下7號舖

新城藥房集團有限公司

馬鞍山新港城2樓2E-27號舖

興華中西大藥房有限公司

馬鞍山頌安村頌安商場1樓128號

槺弘中西藥材蔘茸海味藥房

馬鞍山新港城街市S78A地舖

嘉華中西藥行

馬鞍山頌安商場1樓123號舖

東昇藥行有限公司

馬鞍山耀安村商場地下105號

利安藥房有限公司

馬鞍山利安村23號利安商場2層203號舖

仁安大藥房有限公司

馬鞍山恆安商場2樓211號

金安(大埔)

大埔廣福里15號東樂樓地下B室

健康源中西藥坊

大埔墟廣福道90號地下A舖

莊生中西藥行

大埔富亨富亨商場9號舖

富善中西藥行

大埔富善富善商場1樓F123號鋪

冠生中西大藥房有限公司

大埔大埔中心商場9-11地舖

冠華藥房

大埔寶鄉街72號地下

聯城中西大藥房

大埔墟富善街22號地下

文康大藥房

大埔安慈路3號翠屏商場16號舖

富高西藥房有限公司

大埔墟廣福道106號培錦樓地下3號舖

東昇蔘茸藥房有限公司

大埔運頭塘邨商場地下2號舖

漢城燕窩中西藥房

大埔安慈路2號八號花園11-12號舖

漢興中西大藥房有限公司

大埔超級城A區地下5-8號

冠華西藥房

大埔廣福道98號地下及閣樓

冠文西藥房

大埔大埔墟大光里10-22號大運大廈地下F舖

新達藥業公司

大埔運頭塘村運頭塘商場12號鋪

祥滿藥行

大埔廣福商場214號舖

丹尼(DAN DAN HEALTH)

大埔南運路9號新達廣場1樓A067號舖

荃心日韓藥房(大埔)

大埔廣福里7號康樂樓地下F號舖

和豐藥房

粉嶺和豐街51號樂豐樓地下

豐利中西大藥坊

粉嶺華明路21號華明村商場G01-G02號舖

家美參茸中西藥行

粉嶺新運路33號粉嶺中心地下20號舖

新興隆中西藥行有限公司

粉嶺祥華邨商場地下3號舖

龍豐藥業(集團)有限公司

粉嶺業暢街23號龍豐集團中心5樓

新輝大藥房

粉嶺聯和墟帝庭軒商場L1,8號舖

大鵬中西藥房有限公司

粉嶺聯和墟聯盛街10-16號A地下

東華大藥房

粉嶺百和路88號花都廣場96號舖地下

御康藥房有限公司

粉嶺一鳴路15號碧湖花園商場2樓16號舖

俊生中西藥房

粉嶺皇后山地下2號舖

健民大藥房

上水名都商場20A-B地下

文安中西藥行

上水清河商場10號地下

泰安中西藥行

上水彩園彩珠樓地下102號

回春藥房

上水新豐路105號地下

友信日韓藥粧有限公司

上水彩園廣場G6號舖

漢興西藥房有限公司

上水龍運街8號新都廣場103號舖

漢城西藥房

上水龍運街8號新都廣埸102號舖

福生藥行

元朗宏發徑3號昌盛大廈26號地下

快域中西藥行

元朗錦繡花園市中心E座8A號舖

健昌藥行

元朗媽廟路同發大廈O舖地下

金源中西藥行

元朗教育路45號地下

恒興中西藥房

元朗大棠路11號光華廣場地下3號

冠誠西藥房

元朗大棠路23-27號合益廣場A57號地舖

錦業中西葯行

元朗大棠路32-34號捷榮樓F地舖

莉滿藥房

元朗壽富街61-69號時益大廈地下1號舖

南北中西大藥房

元朗康樂路12號地下

益昌中西藥行

元朗合財街富財樓2號地下

怡康藥房有限公司

元朗安寧路59號B同昌樓A舖

洪運參茸中西藥行有限公司

元朗洪水橋田心路

莉滿葯房

元朗安寧路104號C安利大樓地下

信譽環球藥房有限公司

元朗谷亭街21號地下

華氏大藥房有限公司

元朗福康街2號地下

牡丹西藥房

元朗合財街16-20號合益廣場地下A62號舖

均安藥業有限公司

元朗區炮仗坊11號珍寶樓2號B舖

名城香港藥房有限公司

元朗阜財街71號地下

天晴藥業

天水圍天秀號8號地下G15&16號舖

寶健大藥房(香港)有限公司

天水圍天恩路嘉湖銀座1期1樓139號

寶健大藥房有限公司

天水圍新北江商場地下

寶健大藥房(連鎖)有限公司

天水圍 T TOWN NORTH 地下NG07號舖

祥益西藥房

屯門良景商場L431舖

智文藥房

屯門時代廣場南翼17號地下

歐冠大藥房

屯門湖翠路168-236號海趣坊35號舖

康福西藥行

屯門石排頭路翠林花園6號地舖

樂暉藥房

屯門仁政街26-40號富恆大廈4號舖

聯益中西藥房

屯門蝴蝶蝶心樓商場地下107號

利華藥房

屯門屯利街1號華都花園66號地下

聯豐大藥房有限公司

屯門屯門市廣場065-066號地下

安寧大藥坊有限公司

屯門富泰商場2樓212號

新宏興中西藥房

屯門啟民徑3號金麗樓地下d舖

永裕大藥房

屯門新墟鹿苑街3號 金蘭閣7號地下

華興大藥房

屯門鄉事會路64-66號泰興大樓地下1-2號舖

東亞大藥房

屯門愛勇街4號友愛 H.A.N.D.S 商場 S 區 S-215-, S-216 號舖

東亞中西藥房

屯門置樂花園商場地下1-4號地下

生生藥房有限公司

屯門啟民徑49號興發大廈地下5號舖

屯門藥房有限公司

屯門新墟鄉事會路94-110號康利中心26號地下

華興中西藥行

屯門兆麟苑商場10號

華興中西藥房

屯門良景商場3樓340號

康達中西大藥行

屯門良德街豐連商場地下G4號舖

莊臣藥房有限公司

屯門友愛邨商場地下S101舖

宏基中西藥行

屯門悅湖山莊商場16-17,43-44號

偉榮健美坊

屯門友爰邨愛勇樓S-217號舖

明尚環球有限公司

屯門新安街19號鉅工業中心4樓

尚德中西藥房

屯門富泰邨富泰商場1樓103B

香港榮華跨境電商有限公司

屯門新安街1號憶兆工業大廈14樓C & D室

置樂藥房有限公司

屯門青山坊2號華樂大廈地下84B舖

中華貿易公司

沙頭角新然樓5號地下

 
 
 

離島區

東方中西藥業公司

長洲興隆街107號地下

永安藥業公司

長洲大新街41號地下

華豐藥行

長洲新興街56號